Медиумски сопственик, издавач, производител и давател на услугата

МАЈВОРЛД Македонија ДООЕЛ Скопје
бул. 8-ми Септември 16/1
Бизниз Центар Хипериум 2-ри кат
1000 Скопје
Македонија

Факс: +389 (02) 30 900 68
E-Mail: service.vardar spam@gohere.go cashbackworld.com
vardar-cashback.mk

ДООЕЛ со седиште во Скопје
ЕМБС 6682731
ЕДБ: 4057011511739
Генерален директор: Радован Витошевиќ

» Ве молиме прочитајте ги условите за користење на оваа веб страница.
Полова и политичка коректност

Фактот што женската форма на обраќање (како клиент и потрошувач) не е употребена во текстовите, во ниту еден случај не значи помало вреднување на женскиот род. Тоа е направено со цел за подобро читање на текстовите. Нашите женски читателки ги молиме за разбирање и секако да се чувствуваат дека текстовите се однесуваат и за нив.
* Во зависност од производите кои биле консумирани кај Трговските партнери, може да има варијации во конкретната исплата на маржите за провизија. Затоа не се гарантира точноста на податоците на оваа веб страница.